Khi chúng tôi điều hướng Internet mỗi ngày, chúng tôi bắt gặp rất nhiều liên kết có thể nhấp để dẫn chúng tôi đến các trang web khác nhau. Các liên kết có thể nhấp này được gọi là Hyperlink và chúng là một phần cơ bản của Internet. Hyperlink cho phép chúng tôi điều hướng và truy cập thông tin trên internet một cách dễ dàng. Trong bài tiểu luận này, chúng ta sẽ xem xét lịch sử của Hyperlink, cách các Hyperlink hoạt động và tầm quan trọng của chúng trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Thuật ngữ Hyperlink được Ted Nelson đặt ra vào năm 1965, mặc dù phải đến khi phát triển World Wide Web (WWW) vào cuối những năm 1980, tiềm năng của các Hyperlink đã được thực hiện đầy đủ. Nhà phát minh WWW, Sir Tim Berners-Lee đã sử dụng các URL và Hyperlink để tạo nền tảng mà chúng ta biết ngày nay. Hyperlink đầu tiên là một liên kết văn bản đơn giản kết nối một trang web với một trang khác. Ngày nay, các Hyperlink có nhiều dạng khác nhau, bao gồm các liên kết văn bản, liên kết hình ảnh và liên kết nút.

Các Hyperlink được tạo bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML). Khi cách hyperlink