YouTube được cho là nền tảng chia sẻ video phổ biến nhất trên thế giới. Với hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng và hơn 1 tỷ giờ video được xem hàng ngày, nó không có gì lạ khi nó trở thành một công cụ thiết yếu cho các nhu cầu cá nhân, giáo dục và kinh doanh. Trong xã hội ngày nay, YouTube mang lại lợi ích cho mọi người theo nhiều cách.

Để bắt đầu, YouTube cung cấp một nền tảng cho các cá nhân và doanh nghiệp để quảng bá bản thân hoặc sản phẩm của họ. Nhiều công ty đã nhận ra tiềm năng của YouTube và đã sử dụng nó để tiếp thị thông qua việc tạo quảng cáo video hoặc hợp tác với những người có ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể sử dụng YouTube để đưa thương hiệu của họ ra khỏi đó và có được khách hàng mới.

Ngoài ra, YouTube đã cách mạng hóa giáo dục. Với số lượng lớn các kênh giáo dục, sinh viên có thể truy cập các bài giảng, hướng dẫn và video hướng dẫn về các môn học khác nhau. Các cá nhân có thể học các kỹ năng, ngôn ngữ hoặc tài nguyên truy cập mới liên quan đến các chủ đề cụ thể. Nó đặc biệt có lợi trong đại dịch này khi các trường học và trường đại học tạm thời đóng cửa, và sinh viên buộc phải ở nhà.

lợi ích của youtube