Trò chơi Tam Cúc cho phép 4, 3 hoặc 2 người tham gia. Trong trường hợp chơi với ba người, quy tắc yêu cầu loại bỏ một con Tốt đỏ và một con Tốt đen hoặc loại bỏ 5 quân gồm: Tướng ông, Tướng bà, 1 Sĩ điều, 1 Tốt đỏ và 1 Tốt đen.

Người trộn bài và người bắt cái được xác định bằng cách đếm từ phải sang trái từ người bắt cái và đọc từ Tướng->Sĩ->Tượng->Xe->Pháo->Mã->Tốt. Người nắm bài có tên tương ứng với bài đó sẽ kết thúc quá trình đếm. Người bắt cái là nhà cái, ra bài đầu tiên và chia bài đầu tiên cho mọi người tham gia.

Người nắm cái sẽ ra bài đầu tiên và gọi bài, ví dụ như "Một cây", "đôi cây" hoặc "ba cây". Các người chơi khác sẽ ra số cây bài tương ứng của họ. Trò chơi với 2 hoặc 4 người có quy tắc "cấm tướng, cấm sĩ lấy tượng cầm đầu". Trong lượt gọi bài đầu tiên, chỉ được ra cây lớn nhất là tượng hồng. Nếu ai đó ra tướng hoặc sĩ, họ sẽ vi phạm luật và không được ăn bài đó. Trò chơi với 3 người có quy tắc "cấm sĩ, cấm tượng lấy xe cầm đầu". Xe hồng trở thành cây lớn nhất được phép ra ở lượt gọi đầu tiên.

Các cây bài được đặt mặt ẩn (mặt có ký hiệu quân) và giữ kín, sau đó úp xuống chiếu bài. Khi mọi người đã ra bài, người gọi bài sẽ lật bài đầu tiên và theo thứ tự từ người bên cạnh. Người có bài có giá trị lớn nhất sẽ giành cái. Người chơi có thể chui bài bằng cách chịu thua và không lật bài lên để giữ bí mật bài của mình. Những bài bị thu được được gọi là rác và bị loại bỏ.

Trong trường hợp xuất hiện Ngũ tử hoặc Tứ tử, nếu chơi với 2 hoặc 4 người, "Tứ tử trình làng" sẽ được đặt xuống chiếu và ăn, nhưng không làm cái. Nếu có Ngũ tử, người đó có quyền cướp cái bất cứ lúc nào. Trong trường hợp chơi với 3 người, nếu có Tứ tử, người đó có thể trình làng và cướp cái bất kỳ lúc nào.
Chi tiết tại: https://sun-win.best/cach-choi-bai-tam-cuc/
Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:
https://www.find-topdeals.com/blogs/92005/Cach-chon-ban-va-doi-thu-phu-hop-de-tang
https://www.find-topdeals.com/blogs/92004/Jackpot-va-nhung-cau-chuyen-thanh-cong-ky-dieu
Địa chỉ: 56 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
SĐT: 0375268523
Website: Sun-win.best
Gmail: [email protected]