Sponsored

Tam Cuc Trai Nghiem Choi Truyen Thong Doc Dao
Trò chơi Tam Cúc cho phép 4, 3 hoặc 2 người tham gia. Trong trường hợp chơi với ba người, quy tắc yêu cầu loại bỏ một con Tốt đỏ và một con Tốt đen hoặc loại bỏ 5 quân gồm: Tướng ông, Tướng bà, 1 Sĩ điều, 1 Tốt đỏ và 1 Tốt đen.Người trộn bài và người bắt cái được xác định bằng cách đếm từ phải sang...
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored


Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView